Debatt. .

2017-07-03 04:00
Sten Svensson, skoldebattör, före detta chefredaktör för Lärarnas tidning Bild: Privat, Lars Pehrson / SvD / TT /
Sten Svensson, skoldebattör, före detta chefredaktör för Lärarnas tidning

Så här borde vår skola se ut

Så här skulle skolan kunna se ut istället. Sten Svensson om sin vision. 

I min vision står skolan stadigt mitt i byn. Alla har förstått att skolan är en samhällsbyggande institution som måste ges de allra bästa förutsättningar. Det är erfarenheterna från den marknadsstyrda skolan som fått alla att inse att ett skolsystem måste byggas upp av demokratiska beslut där alla behandlas lika.

När var och en ska fatta sina egna beslut, när skolorna ska konkurrera med varandra och när det finns pengar att tjäna på skolan, blir resultatet oundvikligen segregation och sänkta kunskaper. I den marknadsstyrda skolan ges alla fördelar till de starkaste medborgarna, det bryter ner samhället och demokratin. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


I varje samhälle och stadsdel ska det finnas en skola som är så bra att alla föräldrar vill skicka sina barn till den. Barn från hyreshus, radhus och villor går tillsammans och lär känna varandra. Varje skola tar emot alla nya elever, nyanlända invandrare såväl som de som kommer från grannkommunen, alla får plats. Det gäller också de barn som har svårigheter av ett eller annat slag, alla barn är välkomna. Skolan mitt i byn står mitt i världen. 

Det är en demokratiskt vald styrelse i kommunen som planerar skolans organisation. Vilka nya skolor som ska byggas, var de ska ligga och vilka upptagningsområden de ska ha, är politiska beslut. Kommunen fördelar också eleverna till de olika skolorna.

För att motverka segregation är målsättningen att varje skola ska ha en så blandad elevsammansättning som möjligt. I dagens system ligger dessa beslut på enskilda medborgare eller på skolföretag och det förstärker segregationen. Skolan ska bygga upp och stärka samhället, inte bryta ned.   

I arbetet tar skolan hjälp av föräldrarna. De känner barnen i området och de har viktiga kunskaper om hur bostadsområdet fungerar som kan stödja skolan i dess arbete. Föräldrarna ska inte behöva välja en annan skola utan de ska stanna kvar och medverka till att skolan nära den egna bostaden blir så bra som möjligt. Dagens enskilda kundinflytande ersätts med olika former för elev- och föräldrainflytande. Tillsammans kan man lösa problem som är omöjliga att lösa för enskilda individer. 

Skolan ska också arbeta tillsammans med lokala föreningar och det lokala näringslivet för att stärka skolan. 

Resurserna till skolan fördelas efter behov, en del får mer och andra mindre. Varje skola får resurser beräknade per klass eller undervisningsgrupp och de ligger fast för ett läsår. Skolan ska ha stabila ekonomiska förhållanden för att långsiktigt kunna planera sin verksamhet. I dagens system med skolpeng är det omöjligt att hålla budgeten på en förlorarskola och det utarmar kvaliteten på undervisningen.

Det dagliga arbetet i skolan leds och sköts av professionen: skolledare och lärare. Politikerna anger ramar och mål och professionen sköter verksamheten utan detaljstyrning och kontroller. Nationella prov har minimal omfattning och inspektioner och resultatstyrning är borta. Lärare och skolledare har den kunskap som behövs och den politiska nivån litar fullständigt på professionen.

Skolan har ett relativt betygssystem där man har avskaffat betyget icke godkänd. Ett relativt betygssystem är förlåtande och tillåter misslyckanden. Det ger eleverna möjligheter att mogna och utvecklas istället för att spärra ut dem som icke godkända.

Med ett relativt betygssystem kan man också få bort dagens modell med resultatstyrning där kunskaperna spaltas upp i kunskapsnivåer och undervisningen omvandlas till en bedömningspraktik. För att främja kunskap och bildning ska detaljstyrningen bort och lärare ska ha ett stort handlingsutrymme. Dagens system inskränker, trivialiserar och styr undervisningen.

Det ska också vara ett utbyte av idéer och ett organisatoriskt samarbete mellan skolor för elevernas bästa. Skolor ska inte konkurrera, de ska samarbeta och hjälpa varandra.

I min skola ses grund- och gymnasieskolan som en enhet och det finns inga spärrar mellan dem och inga stämplar med ”icke godkänd”. All kraft inriktas på att alla ska klara sin skolgång för att sedan fortsätta studera eller gå ut i arbetslivet. En likvärdig skola där alla föräldrar och alla elever vet att alla får en undervisning av hög kvalitet stärker både samhället och demokratin.

Svenska skolan

Under sommaren kommer Dagens ETC att presentera ett antal teman på debattsidan. Tanken är att lyfta viktiga frågor, utan tvång på snärtiga utspel. Här handlar det om visioner, längre perspektiv och reflektion.

Ett tema är skolan. Målsättning? Vilka är utmaningarna? Hur ska Sverige få världens bästa skola?

Tidigare debatter hittar här

Sten Svensson  
Skoldebattör, före detta chefredaktör för Lärarnas tidning